מגדלי LYFE, בני ברק

השפלת מי תהום לבניה

 תכולת עבודה:

 • ​9 בארות שאיבה עמוקות
 • ​4 בארות החדרה​

 • ​11 בארות ניטור (פיאזומטרים)
 • מערך מקוון לניטור בקרה והתראה  

מגרש 1

השפלת מי תהום לבניה

תכולת עבודה:

 • קידוח, התקנה והפעלה:

  • 19 בארות שאיבה

  • 13 בארות החדרה

  • 6 בארות ניטור (פיאזומטרים)

 • מערכת ניטור ובקרה מקוונת 

פארק בבלי 2, תל אביב

השפלת מי תהום לבניה

תכולת עבודה:

 • מערכת סיכות שאיבה היקפית

 • השפלת מי תהום בפיר מעלית

 • התקנה והפעלה של מערכת שאיבה חשמלית

 • בארות ניטור (פיאזומטרים) בתוך מרתפים שכנים

 

המסילה הטורקית, תל אביב

השפלת מי תהום לתשתיות

 עבודות הרכבת הקלה, הקו האדום 

תכולת עבודה:

 • ​מבחני שאיבה

 • תכנון מערך השפלת מי תהום

 • קידוח, התקנה והפעלה:

  • 60-120 בארות שאיבה

  • ​​7 בארות החדרה

  • 6 בארות ניטור (פיאזומטרים)

 • הפעלת תחנות שאיבה

 • מערך מקוון לניטור בקרה והתראה  

תחנת אם המושבות, פ-ת

השפלת מי תהום לתשתיות

עבודות הרכבת הקלה- הקו האדום 

תכולת עבודה:

 • בארות שאיבה לעומק 88 מטר

 • 2 מערכות סיכות שאיבה

CP32 , פתח תקווה

השפלת מי תהום לתשתיות

מעבר תת קרקעי במנהרות הרכבת הקלה- הקו האדום 

 • סיכות שאיבה