השפלת מי תהום 

אודות LDDWJ השפלת מי תהום

חברת LDDWJ מי תהום בע"מ מבצעת השפלת מי תהום לענף הבניה והתשתיות ומבטיחה בור יבש באחריות ולשביעות רצון הלקוח.

החברה מספקת פתרון מלא של ביצוע, תפעול וניטור של מערכי שפילה בסטנדרטים, מקצועיות ואחריות המובילים בישראל. 

שיתוף פעולה בין WJ GROUNDWATER הבריטית ו- LDD טכנולוגיות מתקדמות הישראלית, משלב מומחיות ונסיון בהשפלה ושיקום מי תהום למתן פתרון מלא להשפלת מי תהום לענף הבנייה והתשתיות

 

מה אנחנו עושים

סיכות שאיבה

החדרת סיכות שאיבה
להורדת מפלס מי התהום במקומות בהם נדרשת השפלה נקודתית של מי התהום.
פתרון אידיאלי לשאיבה רדודה במקומות צפופים.

מנהור

ביצוע מערכות שאיבת מי
תהום מתוך מנהרות קיימות
לצורך ביצוע מנהרות מקשרות,
העמקת החפירה ואיטום.

פיאזומטרים

קידוח והתקנת פיאזומטרים
לניתור המפלסים הלחצים ודיגום
מי התהום, העבודה מתבצעת
בקידוח יבש או באמצעות נוזלי
קידוח.

שליטה ובקרה

יחידת  שליטה ובקרה מרכזית. 
ניטור נתונים מרחוק ושליטה המאפשרת הפעלה אוטומטית של גנרטור גיבוי במקרה של תקלה, מערכות אזעקה ויזואליות, שמע וההודעות טקסט.

בארות החדרה

קידוח והתקנת בארות החדרה
בקטרים ובעומקים שונים להחדרת מי תהום לאקוויפר.
בארות ההחדרה מחוברות למערכת הבקרה והשליטה.

שיקום מי תהום

תכנון, הפעלה והתקנה של מערכות לטיפול ושיקום מי התהום בהתאם להנחיות הרשויות טרם החדרתם לאקוויפר או הזרמתם למערכות התיעול. החברה מתמחית בטיפול במזהמי דלקים, תעשייה, תעשייה בטחונית

בארות שאיבה

קידוח והתקנת בארות שאיבה
להורדת מפלס מי התהום בהתאם לתכנון, כאשר כל באר מצוידת במשאבה חשמלית
מד מפלס ומחוברת למערכת הבקרה

מבחני שאיבה

LDDWJ מתכננת ומבצעת מבחני שאיבה לבדיקת מוליכות האקוויפר

ולבחינת חלופות להתאמת מערכת השפלת מי התהום לפרויקט.

X17A6691
עבודות ימיות 1
תמא 38 2
X17A6795
תמא 38 1
עבודות ימיות 2
מנהור
3
פירים
X17A6766
1
1
2
filters
1
3
2
X17A6758
X17A6762
X17A6750
5
X17A6702
X17A6693
X17A6655_1
X17A6815

החדרת סיכות שאיבה
להורדת מפלס מי התהום במקומות בהם נדרשת השפלה נקודתית של מי התהום.
פתרון אידיאלי לשאיבה רדודה במקומות צפופים.

כל הזכויות שמורות לחברת LDDWJ

WJ_Groundwater_logo_centred.jpg
פירים