top of page

מדיניות פרטיות חברת אל די די דבליו ג'יי מי תהום בע"מ

כללי

אתר LDDWJ משמש כאתר ייצוגי עבור חברת 'אל די די דבליו ג'יי מי תהום בע"מ' (LDDWJ) (להלן "החברה").

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

תוכן האתר וקניין רוחני

האתר WWW.LDDWJ.COM בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו, המידע שבו לרבות עיצוב, קבצי מדיה, גרפיקה, תוכן, תמונות וכל המוצג בו מהווים קניין רוחני ובלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם, ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש. לקבלת אישור לשימוש בתוכן האתר, נא צרו קשר ופנייתכם תטופל בהקדם.

אין להפיץ, להעתיק, לחקות מידע וחומרים מהאתר ללא אישור כתוב. 

החברה עושה מאמצים כדי שהמידע באתר יהיה מדויק ומעודכן אך יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ונפלו טעויות או אי דיוקים בתוכנים מסוימים. 

קישורים לאתרים חיצוניים

באתר מופיעים קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים שאינם קשורים לחברה. החברה מפנה לאתרים אלו לנוחיות המשתמשים והגולשים באתר אך לחברה אין שליטה על אתרים אלו ואינה אחראית לתקינות ונכונות התכנים המופיעים בהם. החברה רשאית לפי שיקול דעתה ומעת לעת להסיר את הקישורים מהאתר ו/או לעדכן אותם.

 
מדיניות פרטיות

מאחר שהגוף (להלן "החברה")  'אל די די דבליו ג'יי מי תהום בע"מ' (LDDWJ) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-"האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

 

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. המידע אינו מזהה אותך באופן אישי אלא אם מסרת מידע ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

 

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתרים .

  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.

  •  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע אינפורמטיבי ושיווקי.

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה לכך על ידי הרשמה, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תבקש מידע לגבי שירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם. במקרה זה המידע יועבר לצדדים שלישיים אלה

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.

  • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;

  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

  • אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

bottom of page