top of page
LDD_WJ_Logo_Fina_Color_edited_edited.png

עבודות מתחת למפלס מי התהום מצריכות הנמכה או “השפלה” מקומית של מי התהום באזור החפירה.

חברת LDDWJ מבצעת עבודות לשליטה במפלס מי תהום כדי לאפשר ביצוע עבודות בניה ותשתיות בחפירה יבשה, יציבה ובטוחה.

LDDWJ מספקת פתרון מלא להשפלת מי תהום (וראש שקט לקבלן וליזם).

בזכות המומחיות, אנו מציעים אופטימזציה של תכנון מערכת השפלת מי התהום. 

בזכות המקצועיות, אנו מבטיחים שליטה במים ובור יבש תוך עמידה בזמנים.

X17A6766_edited.jpg

שירותי LDDWJ

מבחני שאיבה והחדרה

ביצוע מבחני שאיבה והחדרה בהתאם לדרישות ההידרולוג.

החברה ממליצה לבצע מבחן לדיוק וייעול מערכת השפלת מי התהום:

  • כיול מוליכות הקרקע 

  • דיוק ספיקות המתוכננות

  • וידוא אטימות הקופסא  

X17A7796_edited.jpg

בארות שאיבה

קידוח והתקנה של בארות שאיבה
להורדת מפלס מי התהום.

כל באר מצוידת במשאבה ,
ומחוברת למערכת הבקרה

13.01_edited.jpg

 בארות החדרה

קידוח והתקנה של בארות החדרה
בקטרים ובעומקים שונים להחדרה בלחץ של מי התהום השאובים חזרה לאקוויפר. 

בארות ההחדרה מחוברות למערכת הבקרה והשליטה.

%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%94%D7%97%D7%93%

סיכות שאיבה

Wellpoints

הורדת מפלס מי התהום באמצעות סיכות שאיבה אנכיות ואופקיות.

פתרון מיטבי לאתרים בהם נדרשת השפלה רדודה ו/או נקודתית של מי התהום למשל לצורך פירי מעלית.

סיכות שאיבה LDDWJ וולפוינטס

בורות (בארות) חלחול

קידוח והתקנת בארות חלחול בקטרים שונים לניקוז מי גשמים ומניעת הצפות וזאת בהתאם לדרישות תכנית תמא 34 ב' 4 לבניה משמרת מים ושימור מי נגר עילי.

בורות חלחול LDDWJ

מערכות קריאה מרחוק

מערכות קריאת נתונים והתראה מבוססות ענן.

תיעוד וזיהוי מגמות הידרוגיאולוגיות וניטור מדדים'בזמן אמת'. המערכת מתריאה על כשלים בשאיבה, מפלס המים או באספקת החשמל ומפעילה מערכות גיבוי אוטומטיות.

X17A6704_edited.jpg

בארות ניטור

פיאזומטרים

קידוח והתקנת פיאזומטרים / בארות ניטור.

לבארות הניטור מספר שימושים:

  • מדידת מפלס המים

  • נטילת דגימות של מי התהום לבדיקת איכות המים וריכוז מזהמים.

פיזו.jpg

סוגי פרויקטים ועבודות

מגדלים ורבי קומות

יהושע בן נון מעוף ציפור

התחדשות עירונית ותמ"א 38

za2.jpg

תשתיות לאומיות

מערכת השפלת מי תהום בחניון קיים.jfif

מרתפים במבנים קיימים ופעילים

bottom of page