עבודות מתחת למפלס מי התהום מצריכות הנמכה או “השפלה” מקומית של מי התהום באזור החפירה.

חברת LDDWJ מבצעת עבודות לשליטה במפלס מי תהום כדי לאפשר ביצוע עבודות בניה ותשתיות בחפירה יבשה, יציבה ובטוחה.

LDDWJ מספקת פתרון מלא להשפלת מי תהום (וראש שקט לקבלן וליזם).

בזכות המומחיות, אנו מציעים אופטימזציה של תכנון מערכת השפלת מי התהום. 

בזכות המקצועיות, אנו מבטיחים שליטה במים ובור יבש תוך עמידה בזמנים.

X17A6766_edited.jpg

שירותי LDDWJ

הורדת מפלס מי התהום באמצעות סיכות שאיבה אנכיות ואופקיות.

פתרון מיטבי לאתרים בהם נדרשת השפלה רדודה ו/או נקודתית של מי התהום.
 

סיכות שאיבה
well points

קידוח והתקנת פיאזומטרים / בארות ניטור.

לבארות הניטור מספר שימושים:

  • מדידת מפלס המים

  • נטילת דגימות של מי התהום לבדיקת איכות המים וריכוז מזהמים.

בארות ניטור
(פיאזומטרים)

קידוח והתקנה של בארות החדרה
בקטרים ובעומקים שונים להחדרה בלחץ של מי התהום השאובים חזרה לאקוויפר.


בארות ההחדרה מחוברות למערכת הבקרה והשליטה.

בארות החדרה

קידוח והתקנה של בארות שאיבה
להורדת מפלס מי התהום.

 כל באר מצוידת במשאבה ,
מד מפלס ומחוברת למערכת הבקרה

בארות שאיבה

מערכות קריאת נתונים והתראה מבוססות ענן.

תיעוד וזיהוי מגמות הידרוגיאולוגיות וניטור מדדים'בזמן אמת'. המערכת מתריאה על כשלים בשאיבה, מפלס המים או באספקת החשמל ומפעילה מערכות גיבוי אוטומטיות.

מערכות בקרה והתראה

קידוח והתקנת בארות חלחול לפי דרישות בניה משמרת מים ושימור מי נגר עילי.

בארות חלחול 
מבחני שאיבה והחדרה

מבחני שאיבה והחדרה מאפשרים אופטימיזציה של קירות הדיפון ומערכת השפלת מי התהום. המבחנים מקטינים את הסיכון ואי הודאות ויכולים להוביל לחסכון בעלויות ולעמידה ביעדי ההשפלה.

סוגי פרויקטים ועבודות

מבני משרדים ומגורים

מנהור ומבנים תת קרקעיים

תשתיות

תמא 38 1.jpg

תמ"א 38